Servei Tècnic

Oferim un servei integral de manteniment i reparació de tot tipus d’equips d’elevació (ponts grua, grues pòrtic, polispasts, pescants i cabrestants).
El nostre servei d’assistència tècnica està format per equips de mecànics altament qualificats i amb llarga experiència. El nostre taller es troba en constant renovació i incorpora els últims equips de diagnosi del mercat. Això, combinat amb una àmplia flota de vehicles de servei tècnic, perfectament equipats, garanteix l’atenció i la reparació tant a les instal·lacions del client com al taller en el menor temps possible.
Disposem de diferents opcions de manteniment per tal d’adequar-se a les necessitats de cada client:

• Reparacions: manteniment correctiu d’avaries.

• Contracte de manteniment preventiu: aquest contracte cobreix la totalitat de les revisions preventives que periòdicament s’han de fer als seus equips, seguint el pla de revisions del fabricant per a cada model.

• Contracte: aquest contracte inclou, a més del manteniment preventiu, totes les reparacions causades per avaries que puguin tenir els seus equips.

• Revisions de Prevenció de Riscos Laborals. Es tracta de fer una revisió a fons a la màquina per tal de comprovar que compleix tots el requisits que la llei exigeix en matèria de Prevenció de Riscos Laborals (RD1215; RD:1644 …) Aquesta revisió és especialment indicada per a equips antics que no hagin tingut un manteniment adequat.