Els ponts grua poden ser monorraïls o birrails, consulteu els nostres especialistes.

Grua monoraïl

Estructura lleugera, construïda amb Biga de Perfil Laminat o bé amb Biga Caixó. La construcció s’adapta a la forma de la nau, aconseguint unes alçades de treball òptimes.

Grua birrail

Les Grues Birrail, gràcies als sistemes de càlcul utilitzats pel nostre departament d’enginyeria, tenen un pes ajustat, reduint de manera considerable les carregues sobre l’estructura. L’estructura birrail està pensada per a càrregues pesades i voluminoses o per llums importants.
Els nostres Ponts Grua Birrail arriben fins a capacitat de 80 Tn. I podem incorporar tot tipus d’accessoris per facilitar les tasques a realitzar.

Grues_-portic

Grua pòrtics

Grues Pòrtic o Semipòrtic Aquest tipus de grues poden ser PÒRTIC o SEMIPÒRTIC, és a dir que es desplaça sobre dues guies situades a terra o bé una guia està situada a terra i la guia de l’altre costat està situada a paret com si fos un Pont Grua. Fabriquem una àmplia gamma de dissenys especials de Grues Pòrtic a mida per satisfer una gran varietat d’aplicacions a demanda dels clients.

grues-consola

Grua consola

Les Grues Consola, són aparells d’elevació conformats per una estructura en L invertida, disposada en voladís en la part superior de les parets de la nau i es desplaça longitudinalment al llarg de la paret mitjançant carrils de rodadora situats a la mateixa paret al llarg de la nau. Consta de moviment transversal mitjançant el carro que es desplaça per la biga en voladís. Està pensada per cobrir una zona rectangular pròxima a la paret de la nau on està acollada. La llum, és a dir el moviment transversal del carro, oscil·la entre 5 i 10 metres; encara en casos especials podem arribar fins a 12 metres. Les càrregues solen oscil·lar fins a les 10 Tn.

 

EQUIPS D’ELEVACIÓ

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar